Συμβουλές ζημιών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΖΗΜΙΩΝ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ζημίας είναι σωστό να καλούμε την αρμόδια αρχή (π.χ. τροχαία, αστυνομία, πυροσβεστική κλπ). Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καλούμε την υπηρεσία Φροντίδας, το τηλέφωνο της οποίας βρίσκεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιo μας.

ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Βήμα 1
Καλούμε τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, το τηλέφωνο της οποίας βρίσκεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας.

Βήμα 2
Συμπληρώνουμε δήλωση ατυχήματος.

Απαραίτητα παραστατικά για δήλωση ατυχήματος είναι:

 •  Δήλωση ατυχήματος
 •  Άδεια οδήγησης οδηγού
 •  Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 •  Δελτίο τροχαίας αν έχει επιληφθεί

Η υπηρεσία ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ μας βοηθάει με τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος. Σε περίπτωση που δεν καλέσουμε την Φροντίδα, προσκομίζουμε τα ανωτέρω έγγραφα εντός 5 ημερών από το συμβάν στο τμήμα αποζημιώσεων της BROKINS ή της Ασφαλιστικής μας εταιρείας.

Στον Φιλικό Διακανονισμό, η υπαίτια ασφαλιστική έχει 10 ημέρες να απαντήσει για την αποδοχή της υπαιτιότητας της ή μη. Μετά από αυτό το διάστημα σταματάει να ισχύει ο φιλικός διακανονισμός και η διεκπεραίωση της ζημιάς ακολουθεί τον κλασικό τρόπο υποβολής δήλωσης ατυχήματος.

Βήμα 3
Eνημερώνουμε την Ασφαλιστική εταιρεία για την τοποθεσία που βρίσκεται το όχημά μας, προκειμένου να πάει πραγματογνώμονας. Από την ημέρα που θα συμφωνηθεί το ποσό της αποζημίωσης, η εταιρεία αποζημιώνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

Για καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση τα παρακάτω έγγραφα είναι αναγκαία για την συμπλήρωση του φακέλου ζημιάς:

Σε περίπτωση απαίτησης σωματικών βλαβών

 •  Έκθεση ένορκης εξέτασης μαρτύρων από την τροχαία (Δικογραφία)
 •  Ιατρική Βεβαίωση-Γνωμάτευση νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο
 •  Ιατρικές αποδείξεις
 •  Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από Ιατρό

Σε περίπτωση απαίτησης υλικών ζημιών

 •  Έκθεση πραγματογνωμοσύνης
 •  Τιμολόγια επισκευής

ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ / ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Βήμα 1
Λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ατόμων από τραυματισμούς.

Βήμα 2
Λήψη μέτρων για την προστασία της περιουσίας από την περαιτέρω ζημία.

Βήμα 3
Επικοινωνία με αρχές (πυροσβεστική, αστυνομία σε περίπτωση κλοπής, κλπ.).

Βήμα 4
Εάν είναι εφικτό, ο Ασφαλισμένος πρέπει να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο των υλικών ζημιών.

Βήμα 5
Άμεση ειδοποίηση της BROKINS με fax ή e-mail, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη δήλωση ζημίας προκειμένου να αποσταλεί πραγματογνώμονας από την ασφαλιστική εταιρεία.

Βήμα 6
Ο Ασφαλισμένος δεν πρέπει να πετάξει οτιδήποτε κατεστραμμένο ή να αρχίσει επισκευές, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη BROKINS.

Βήμα 7
Ο Ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα του ζητηθούν από τον πραγματογνώμονα, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να είναι και τα κάτωθι (ανάλογα το είδος της ζημίας):

 • Απαίτηση ζημίας
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Αντίγραφο δελτίου συμβάντων Αστυνομίας
 • Φωτογραφίες
 • Αντίγραφα τιμολογίων / αποδείξεων / προσφορών αποκατάστασης ζημιών
 • Καταγραφή σημάτων συναγερμού
 • Διάφορα Οικονομικά Στοιχεία (σε περίπτωση απώλειας κερδών)

Βήμα 8
Για το οριστικό κλείσιμο της ζημίας χρειαζόμαστε υπογεγραμμένη την εξοφλητική απόδειξη.

ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Βήμα 1

Επικοινωνούμε με το τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής μας εταιρείας (τα νούμερα επικοινωνίας συνήθως είναι γραμμένα επάνω στην κάρτα νοσηλείας όπως και ο αριθμός συμβολαίου μας) και αναφέρουμε τί θέλουμε να κάνουμε και τον αριθμό του συμβολαίου μας.

Βήμα 2

Η γραμμή υγείας θα μας καθοδηγήσει για το που να πάμε και τί πρέπει να κάνουμε. Καλό είναι να ενημερώνουμε τουλάχιστον 2 – 3 ημέρες πριν, όταν πρόκειται για προγραμματισμένες νοσηλείες, ενώ για έκτακτα περιστατικά μόλις αυτό καταστεί εφικτό και το αργότερο πριν την έξοδο από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Φροντίδα Ατυχήματος

HD Insurance Ltd /UNIQUE

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 212 2229938
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 212 2229928

GENERALI LIFE ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2108096400
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 18112

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 18189
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2109099999

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2107454000
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2107470001

INTERAMERICAN ΕΕΑΖ Α.Ε.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 1158
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 1158

``AXA`` ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2107268000
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2109484162

A.I.G.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2108127600
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2109408676 & 2111075708

INTERASCO ΑΕΓΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2106776111
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2109460293

ΕΥΡΩΠΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2103230707
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2109988198

ERGO HELLAS

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2103705300
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2103705300

ΔΥΝΑΜΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2109006900
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2109006900

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2103295111
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 2103295555 & 8011133000

Το Γραφείο μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.